Individuel terapi

Hos Inge Franzen i Søborg

Individuel terapi i Søborg

I terapien går du ind i de områder af dit liv, der lige nu og her optager dig og fylder i dit liv. 

Alle mennesker kan komme i en livskrise, som vil påvirke og ændre vores fysiske eksistens, vores sociale identitet, vores tryghed eller glæde i livet. En sådan krise kan være meget svær at tackle med vores eksisterende handlemønstre, og vi har derfor brug for nye og mere brugbare handlemønstre. 

I vores kultur lærer vi fra barnsben, at det er stærkt at stå alene og at alt, hvad der handler om følelser, er noget, man skal kontrollere og holde for sig selv. Det kan derfor være utroligt svært, hvis livet pludselig bliver trist, gråt og meningsløst – for det er vi jo opdraget til at kunne klare og ikke belemre andre mennesker med. Det at føle sig ensom, forkert eller trist er meget smertefuldt, fordi de færreste af os er opdraget til at forholde os til vores følelser – og det er her, terapien kan være både støttende, accepterende, helende og udviklende. 

Min opgave som terapeut vil derfor her være at tage udgangspunkt i den konkrete situation/oplevelse og støtte dig i at observere dig selv og forstå dine reaktioner på en helt ny måde. Vejen til at finde sig selv og lære sig selv bedre at kende er at forstå, hvor alle vore reaktionsmønstre kommer fra og hvad, der ligger til grund for dem.

Du skal ville udvikle dig! Du skal tage en beslutning om, at du vil arbejde med dig selv og lære dig selv bedre at kende og være indstillet på, at det er hårdt arbejde at gå på opdagelse i sit selv – og at det kræver åbenhed og at turde at give slip.

I terapien arbejder jeg meget oplevelsesorienteret med særlig vægt på, at du selv er ansvarlig for dit eget liv og dine valg. Terapien er et samarbejde mellem dig og mig, hvor fokus ligger på dig og hvordan du mestrer at leve dit liv samt reagerer og agerer. Du skal selv ændre dine livsmønstre ved i terapien at se dig selv på en helt ny måde. Det er her, jeg som terapeut kan hjælpe dig ved at kaste lys over dine problematikker og dårlige handlemønstre samt inspirere dig til at udvikle nye og mere brugbare. 

Terapiens form vil typisk være samtaler over en kortere eller længere tidsperiode. Samtalen er kernen i terapiforløbet, hvor jeg vil inkludere nogle fysiske og tankemæssige øvelser – men det vil også kræve, at du selv arbejder videre med tingene ude i livet, mens du lever, for det er her, opmærksomheden opstår og udviklingen finder sted! 

Det praktiske:

Vil du vide mere om individuel terapi i Søborg?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre yderligere om min hjælp inden for individuel terapi, parterapi eller som støtteperson. Jeg ser frem til din henvendelse og en snak om netop din situation.